​​
 ​ارتباط با ما
​نام شرکتشرکت تولید نیروی برق خراسان
​تلفن های تماس
​+98 51 38679991-5
​فکس​+98 51 38680028
​آدرس پستی
​استان خراسان ، مشهد، خیابان فکوری 17، پلاک 17، واحد 5
​آدرس الکترونیکیKhorasan(at)TPPH.ir
ساعات کار شرکت

​ شنبه تا سه شنیه از ساعت 6:45 تا 15:45 و چهارشنبه از ساعت 6:45 تا 14:45