​​​طرح مدیا – اقتصاد مقاومتی درون بخشی (بودجه جاری) 


در این طرح افزایش ظرفیت عملی فصلی واحدهای گازی با خنک کردن هوای ورودی به کمپرسور به روش تبخیری انجام می‌شود.

اجرای پروژه مدیا در واحد شماره یک نیروگاه شهید کاوه قائن به بهره‌برداری رسیده و منجر به افزایش 12 مگاوات گردید. در سایر واحدها نیز پروژه با تأخیر در حال انجام است.

- اجرای پروژه مدیا در نیروگاه شهید کاوه قائن منجر به افزایش حدود 60 مگاوات شد.