​​​

نیروگاه گازی قاین​​

نیروگاه گازی قاین در کنار جاده قاین ـ بیرجند در فاصله 400 کیلومتری مشهد باقدرت نامی 75 مگاوات (شامل 3 توربین گازی 25 مگاواتی) در زمینی به مساحت 17/5 هکتار به‌منظور تأمین برق موردنیاز منطقه و پایداری شبکه جنوب خراسان احداث گردیده است که 3/5 هکتار از زمین مذکور به فضای سبز اختصاص‌یافته و آب موردنیاز از طریق حفر یک چاه تأمین می‌شود.

نیروگاه گازی قاین از نوع توربین گازی است و در دو مرحله تکمیل‌شده است. در مرحله اول 2 واحد گازی 25 مگاواتی از نوع هیتاچی در هفتم شهریورماه سال 1367 به مناسبت هفته دولت نصب و راه‌اندازی شد و در مرحله بعدی یک واحد دیگر از نوع آلستوم از نیروگاه شهید منتظر قائم کرج به قاین حمل و در تاریخ 27 اردیبهشت‌ماه سال 1373 نصب و راه‌اندازی گردید.

سوخت موردنیاز نیروگاه گازی قاین گاز و گازوئیل است. نیروگاه گازی قاین از طریق خطوط پست 132 کیلوولت انتقال انرژی تولیدی را به شبکه سرتاسری برق انجام می‌دهد.

فعالیت‌های شاخص شرکت

 ین شرکت سعی نموده است تا در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت عملیاتی کردن شعار سال جاری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، اقدام‌های عملی و مؤثر را با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با حمایت و پشتیبانی‌های فنی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با انجام دو طرح زیر عملی نماید.