ثبت نام سربازان امریه
30 شهریور ماه 1398
به اطلاع می رساند، متقاضیان امریه جهت ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 98/10/1 می توانند تا تاریخ 98/7/30 از طریق آدرس amrieye.moe.gov.ir اقدام به ثبت نام فرمایند.

​به اطلاع می رساند، متقاضیان امریه جهت ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 98/10/1 می توانند  تا تاریخ 98/7/30 از طریق آدرس amrieye.moe.gov.ir اقدام به ثبت نام فرمایند.