ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 98/6/1
28 اردیبهشت ماه 1398
​به اطلاع می رساند، متقاضیان امریه جهت ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 98/6/1 می توانند از تاریخ 98/3/1 تا 98/3/30 از طریق آدرس amrieye.moe.gov.ir اقدام به ثبت نام فرمایند.

​به اطلاع می رساند، متقاضیان امریه جهت ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 98/6/1 می توانند از تاریخ 98/3/1 تا 98/3/30 از طریق آدرس amrieye.moe.gov.ir اقدام به ثبت نام فرمایند.