واحد3گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه جهت انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج شد.
19 بهمن ماه
واحد3گازی نیروگاه شهید کاوه به منظور انجام تعمیرات اساسی درتاریخ97/11/19 از مدار خارج شد.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/74/image_2019_2_18-11_49_39_42_3Ul.jpg

به گزارش معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید نیروی برق خراسان، این واحد با ظرفیت نامی 157 مگاوات با هماهنگی دیسپاچینگ ملی، سومین واحدی است که در سال 97 برای انجام تعمیرات 66000 ساعت از مدار خارج می شود.

دمونتاژ دیسک ها و پره های متحرک توربین، بیرون کشیدن روتور ژنراتور، دمونتاژ اینرکیسینگ و تست های مربوطه از اهم فعالیت های تعمیرات اساسی واحد می باشد.


مشاهده گزارش تصویری خبر