ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 98/2/1
3 بهمن ماه 1397
​به اطلاع می رساند، متقاضیان امریه جهت ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 98/2/1 می توانند از تاریخ 97/11/1 تا 97/11/31 از طریق آدرس amrieye.moe.gov.ir اقدام به ثبت نام فرمایند.

​به اطلاع می رساند، متقاضیان امریه جهت ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 98/2/1 می توانند از تاریخ 97/11/1 تا 97/11/31 از طریق آدرس amrieye.moe.gov.ir اقدام به ثبت نام فرمایند.