اجرای مانور مشترک اطفاء حریق در محل نیروگاه طوس
9 بهمن ماه 1397
مانورمشترک اطفاء حریق با حضور پرسنل بهره برداری ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه فردوسی در تاریخ 97/11/9 با موفقیت اجرا گردید.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/63/1.JPG

به گزارش معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید نیروی برق خراسان، مانور مشترک آموزشی اطفاء حریق در روز سه شنبه مورخ 9بهمن ماه 1397 با همکاری واحد ایمنی و بهداشت نیروگاه طوس درمحل نیروگاه با حضور پرسنل بهره برداری ایستگاه گاز نیروگاه فردوسی ونظارت کارشناسان این شرکت  برگزار گردید.
مجری مانور بعد از برگزاری یک دوره آموزشی با بررسی تجهیزات وکپسول های آتش نشانی مشکلات احتمالی حین آتش سوزی و راهکارهای پیشگیرانه را در محل ایستگاه برای اعضاء بیان نمود.
هدف از اجرای این مانور تمرین عملیاتی اطفای حریق، سنجش توانمندیها و کسب آمادگی بیشتر پرسنل برای مقابله با تهدید‌های احتمالی حاصل از وقوع آتش‌‌سوزی بود.


مشاهده گزارش تصویری خبر