پذیرش امریه
10 آذر ماه 1397
متقاضیان امریه جهت ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 97/12/1 می توانند از تاریخ 97/9/1 تا 97/9/30 از طریق آدرس amrieye.moe.gov.ir اقدام به ثبت نام فرمایید.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/55/images.jpg

به اطلاع می رساند، متقاضیان امریه جهت ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 97/12/1 میتوانند از تاریخ 97/9/1 تا 97/9/30 از طریق آدرس amrieye.moe.gov.ir اقدام به ثبت نام فرمایند.