اجرای عملیات تعمیرات دوره ای واحد3 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین
23 مهر ماه 1397
تعمیرات دوره ¬ای (4000ساعت ) واحد شماره 3 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین طبق برنامه به مدت 5 روز انجام شد.
به­ گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان، عملیات تعمیرات دوره­ای ( بازدید 4000 ساعت ) واحد شماره   3نیروگاه شهید کاوه قاین با ظرفیت نامی157.5مگاوات، توسط پرسنل نیروگاه در تاریخ 97/7/19 شروع و در مدت 5 روز انجام شد. این واحد در تاریخ 97/7/23 وارد مدار تولید گردید .