اتمام تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه شهید کاوه درآبان ماه سال ۹۷
15 آبان ماه 1397
طبق برنامه ریزی مصوب، واحد دو نیروگاه در تاریخ 12/۰۷/۱۳۹۷ جهت تعمیرات اساسی از مدار خارج و پس از انجام پرمیت های توقف واحد، بازدیدها، تعمیرات و سرویس های روتین در بخش های مختلف تعمیرات مکانیک، الکتریک و کنترل و ابزار دقیق مجدداً در تاریخ 14/08/۱۳۹۷ ساعت 22:۵8 دقیقه وارد مدار و با شبکه سراسری پارالل گردید.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/52/12.tif

طبق برنامه ریزی مصوب، واحد دو نیروگاه در تاریخ 12/۰۷/۱۳۹۷ جهت تعمیرات اساسی از مدار خارج و پس از انجام پرمیت های توقف واحد، بازدیدها، تعمیرات و سرویس های روتین در بخش های مختلف تعمیرات مکانیک، الکتریک و کنترل و ابزار دقیق مجدداً در تاریخ 14/08/۱۳۹۷ ساعت 22:۵8 دقیقه وارد مدار و با شبکه سراسری پارالل گردید.

شایان ذکراست مدت زمان مجاز تعمیرات اساسی  45 روز بوده است، که با تلاش شبانه روزی پرسنل محترم نیروگاه و پیمانکار و مدیریت دقیق کنترل پروژه توسط دستگاه نظارت، این زمان  به 31 روز کاهش یافت و واحد 14 روز زودتر از موعد مقرر راه اندازی گردید.

اهم فعالیت های صورت گرفته عبارتند از:

  • تعویض پره های متحرک ردیف 1و2و3
  • تعویض پره های ثابت ردیف 1و2
  • انجام تست های NDT بر روی تجهیزات مربوطه
  • خارج نمودن روتور ژنراتور وبازرسی  روتور و استاتور ژنراتور و انجام تست های مربوطه
  • بازرسی و سرویس ترانس اصلی ، ترانس واحد، ایزولاتورهای باکس داکت
  • مونتاژ و کالیبره کردن کلیه ترموکوپل ها، گیج های فشار و دما، ترانسمتیرهای هوا و سوخت برنرها و  pcهای مربوطه و نهایتا مونتاژ آن ها درمحل
  • رنگ آمیزی قسمت های داغ (اگزوز و دفیوژر)، اسکید گاز و گازوئیل و همچنین بعضی قسمت های ترانس ها، فلانچ ها، ایر اینتک، پایپینگ ها و تجهیزات پمپ خانه آتش نشانی