گزارش اولین برنامه کوهپیمایی خانوادگی کارکنان شرکت تولید نیروی برق خراسان
22 اردیبهشت 96
اولین برنامه کوهپیمایی خانوادگی کارکنان شرکت تولید نیروی برق خراسان در کوه های آب و برق مشهد انجام شد

برنامه کوهپیمایی خانوادگی کارکنان شرکت تولید نیروی برق خراسان جمعه مورخ 22/02/1396 به مقصد کوه های آب و برق مشهد انجام شد.

در ساعت 5 بامداد در نزدیکی کوه ها آب و برق کارکنان شرکت به همراه خانواده های محترمشان گرد هم آمدند و در هوایی بهاری به سمت کوه حرکت کردند؛ بعد از رسیدن به مقصد از پیش تعیین شده و صرف صبحانه به سمت مکان اولیه بازگشتند.

مشاهده گزارش تصویری خبر