برگزاری اولین جلسه هماهنگی تولید نیروگاه های خراسان بزرگ در سال 97
2 اردیبهشت ماه 97
اولین جلسه کارگروه هماهنگی تولید نیروگاههای خراسان در سال جدید، روز یکشنبه 02/02/97 در محل سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق خراسان، با حضور نمایندگان شرکت دیسپاچینگ، شرکت آذرخش و شرکت های مدیریت تولید برق استان برگزار گردید.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/45/IMG_2369.JPG

​به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان، اولین جلسه کارگروه هماهنگی تولید نیروگاههای خراسان در سال جدید، روز یکشنبه 02/02/97 در محل سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق خراسان، با حضور نمایندگان شرکت دیسپاچینگ، شرکت آذرخش و شرکت های مدیریت تولید برق استان برگزار گردید.

در این جلسه گزارش آخرین وضعیت تولید برق و مسائل ومشکلات موجود توسط حاضرین مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شد.

اهم موارد مطرح شده دراین جلسه:

-انجام تستهای باقیمانده پست های نیروگاهی مربوط به سال 96 توسط شرکت آذرخش.

- تاکید برانجام تعمیرات واحد 2 بخار نیروگاه نیشابور و تامین منابع مالی لازم.

- بحث و بررسی در مورد وضعیت نیروگاه های بخار در بازار برق.

- وضعیت انتقال مالکیت پست نیروگاه فردوسی به شرکت برق منطقه ای خراسان.​