برگزاری جلسه کمیته«رفع موانع و اجرای بهینه پروژه های انرژی
26 دی ماه 1396
جلسه کمیته «رفع موانع و اجرای بهینه پروژه‌های انرژی» ذیل خانه هم‌افزایی آب و انرژی خراسان رضوی؛ در مشهد در تاریخ 26/10/96 در حال برگزاری هست.این جلسات یا حضور نمایندگان 25 شرکت عضو و به‌صورت ماهانه برگزار می‌گردد.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/40/photo5944806127684397969.jpg

جلسه کمیته «رفع موانع و اجرای بهینه پروژه‌های انرژی» ذیل خانه هم‌افزایی آب و انرژی خراسان رضوی؛ در مشهد در تاریخ 26/10/96 در حال برگزاری هست.این جلسات یا حضور نمایندگان 25 شرکت عضو و به‌صورت ماهانه برگزار می‌گردد.