جلسه اجرای نظام آراستگی در شرکت تولید نیروی برق خراسان
24 اردیبهشت ماه 1396
دومین جلسه آموزشی نظام آراستگی کارکنان تولید نیروی برق خراسان در محل شرکت برگزار شد.

دومین جلسه آموزشی نظام آراستگی شنبه مورخ 23/02/1396 در اتاق جلسات شرکت تولید نیروی برق خراسان با حضور کارکنان و مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس پورسلطانی برگزار شد.

در این جلسه به تکمیل مباحث نظام آراستگی پرداخته شد و همچنین در ادامه جناب آقای مهندس پورسلطانی بر لزوم تقویت و استمرار این فعالیت ها و دریافت تمامی گواهینامه ها در امر نظام آراستگی تأکید کردند.​

مشاهده گزارش تصویری خبر