خرید قطعات یدکی اورهال 97 نیروگاه شهید کاوه قاین
2 دی ماه 1396
تعمیرات اساسی واحدهای 2 و 4 نیروگاه شهید کاوه قاین، طبق برنامه در نیمه دوم سال 97 انجام خواهد شد.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/38/download.jpg

​​به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان، این شرکت، با برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به خرید قطعات یدکی مورد نیاز نیروگاه، جهت این تعمیرات اقدام نمود.

در بخش الکتریک و ابزار دقیق شرکت آلفا نیرو (برنده مناقصه) طی قرارداد منعقد شده، خرید 34 قلم قطعه در بخش الکتریک و 89 قلم قطعه در بخش ابزار دقیق را در دست اقدام دارد.

همچنین شرکت البرز توربین (مپنا) نیز در بخش مکانیک (برنده مناقصه) متعهد به تامین 152 قطعه در این بخش گردیده است.

طبق قرارداد، این قطعات بایستی تا پایان سال 96 تحویل گردد.