برگزاری جلسه هماهنگی تولید (دفاتر فنی) نیروگاههای خراسان بزرگ
22 آذرماه 1396
هفتمین جلسه دفاتر فنی نیروگاههای خراسان با حضور مهندس پورسلطانی و به میزبانی شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار گردید.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/35/photo5866220999400336076.jpg

​​​​​به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان، در این جلسه علاوه بر تبادل نظر اعضاء در خصوص تجربیات نیروگاهی، مشکلات و مسائل نیروگاههای خراسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در این جلسه نمایندگان فنی نیروگاههای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، نماینده دیسپاچینگ برق خراسان و نماینده شرکت آذرخش حضور داشتند.

از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. موضوع افزایش ظرفیت یا نصب ایستگاه جدید گاز نیروگاه مشهد، که جزء دستور کار جلسات قبلی بوده است، پیشرفت خوبی کسب کرده و شرایط برای ادامه فعالیت فراهم گردیده است.

  2. بررسی حوادث و خروج نیروگاهها در ماه گذشته به تفکیک هر نیروگاه.

  3. خروج و به تبع کاهش تولید نیروگاهها به دلیل محدودیت شبکه.

  4. مسائل و مشکلات مخازن جدید نصب شده نیروگاه شریعتی.

  5. تعمیرات پایان یافته و در حال انجام نیروگاهها.

  6. تبادل نظر درباره رفع محدودیت تولید نیروگاه طوس.

  7. تاکید بر ارسال پیامکی اطلاعات سوخت مصرفی و تحویل به شرکت پخش فراورده های نفتی توسط نیروگاهها.