برگزاری اولین جلسه کمیته فنی، خودکفایی و ساخت داخل کارگروه هم‌افزایی انرژی استان خراسان
17 آبان ماه 1396
اولین جلسه «کمیته فنی؛ خودکفایی و ساخت داخل» با میزبانی شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار گردید.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/28/IMG_1842.JPG

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان؛ اولین جلسه «کمیته فنی؛ خودکفایی و ساخت داخل» با میزبانی شرکت تولید نیروی برق خراسان؛ با حضور ۱۴ نفر اعضای کمیته تشکیل و سرفصل فعالیت‌های این کمیته پس از بحث و تبادل‌نظر؛ جمع‌بندی و نهایی گردید.