تشکیل پنجمین جلسه هماهنگی تولید نیروگاه‌های خراسان بزرگ
15 شهریور ماه 1396
پنجمین جلسه هماهنگی تولید با حضور نمایندگان کلیه نیروگاه‌های خراسان رضوی؛ جنوبی؛ شمالی و دیسپاچینگ برق خراسان و شرکت آذرخش به‌منظور بحث و تبادل‌نظر در خصوص مسائل و مشکلات نیروگاه‌ها و ارائه گزارش‌های تولید به میزبانی شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار شد.

پنجمین جلسه هماهنگی تولید با حضور نمایندگان کلیه نیروگاه‌های خراسان رضوی؛ جنوبی؛ شمالی و دیسپاچینگ برق خراسان و شرکت آذرخش به‌منظور بحث و تبادل‌نظر در خصوص مسائل و مشکلات نیروگاه‌ها و ارائه گزارش‌های تولید به میزبانی شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار شد.
حمیدرضا پور سلطانی (مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق خراسان) ضمن تشکر و قدردانی از نیروگاه‌ها به خاطر گذر از پیک تابستان بدون بروز هیچ حادثه‌ای، با اشاره به ابلاغ برنامه زمان‌بندی تعمیرات نیروگاه‌ها در سال ۹۶؛ نسبت به آمادگی نیروگاه‌ها برای انجام تعمیرات طبق برنامه مذکور تأکید داشت. وی در ادامه یادآوری کرد که نیروگاه‌ها آمار مصرفی سوخت را روزانه و به‌موقع در سامانه شرکت برق قرار دهند. برخی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در این جلسه عبارت‌اند از:
-بررسی وضیعت شبکه برق خراسان در ماه گذشته و‌ بحث و تبادل‌نظر در خصوص نقش نیروگاه‌ها در پایداری شبکه.
- بررسی روند پیشرفت بخش بخار نیروگاه‌های شهید کاوه و شیروان.
-پیگیری رفع محدودیت تولید واحدهای نیروگاه طوس.
- پیگیری تحویل پست نیروگاه فردوسی به شرکت برق منطقه‌ای خراسان.
-بررسی مشکلات مخازن جدید سوخت نیروگاه شریعتی و پیگیری رفع نواقص توسط پیمانکار.
-پیگیری اخذ پروانه تولید نیروگاه‌های شهید کاوه و شیروان