افزایش ۱۴ درصدی تولید انرژی در نیروگاه های استان خراسان( رضوی- شمالی-جنوبی) تا پایان مردادماه ۹۶
29شهریور ماه 1396
نیروگاه های استان خراسان در ۵ ماهه ابتدای سال ۹۶ مقدار ۱۰/۶۳۹ هزار مگاوات تولید داشته اند که این مقدار نسبت به زمان مشابه در سال ۹۵ افزایش ۱۴ درصدی داشته است.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/23/121.jpg

نیروگاه های استان خراسان در ۵ ماهه ابتدای سال ۹۶ مقدار ۱۰/۶۳۹ هزار مگاوات تولید داشته اند که این مقدار نسبت به زمان مشابه در سال ۹۵ افزایش ۱۴ درصدی داشته است.

حمیدرضا عجمی ( مدیر دفتر فنی تولید) در این ارتباط افزود: این افزایش ۱۴ درصدی مربوط به نیروگاه های طوس؛ فردوسی؛ شهیدکاوه؛شمس سرخس؛گازی قاین و بادی بینالود است.