تشکیل جلسه هماهنگی تولید نیروگاههای خراسان بزرگ
28 مردادماه 1396
جلسه هماهنگی تولید با حضور نمایندگان کلیه نیروگاههای خراسان رضوی؛جنوبی و شمالی؛ شامل: نیروگاههای طوس؛ شریعتی؛ مشهد؛ بینالود؛ شهید کاوه قاین؛ شیروان؛ گازی قاین؛ شرکت آذرخش و دیسپاچینگ برق خراسان برگزار گردید.

چهارمین جلسه هماهنگی تولید با حضور نمایندگان کلیه نیروگاههای خراسان رضوی؛جنوبی و شمالی؛شامل:طوس؛ شریعتی؛ مشهد؛ بینالود؛ شهید کاوه قاین؛ شیروان؛ گازی قاین؛ شرکت آذرخش و دیسپاچینگ برق خراسان به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات نیروگاهها و ارائه گزارش هاي تولید به میزبانی شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار شد .

اهم موارد مطرح شده در این جلسه :

بررسی وضعیت شبکه برق خراسان در ماه گذشته و بحث و تبادل نظر در خصوص نقش نیروگاهها در پایداری شبکه

ارائه گزارشی از روند پیشرفت بخش بخار نیروگاههای شهید کاوه و شیروان

تبادل نظر در خصوص مشکلات مخازن جدید سوخت نیروگاه شریعتی و اخذ تصمیم جدی در مورد پیگیری رفع نواقص توسط پیمانکار

تاکید جدی در مورد پیگیری اخذ پروانه تولید نیروگاههای شهید کاوه و شیروان

حمیدرضا پورسلطانی(مدیرعامل شرکت تولید نبروی برق خراسان)ضمن تشکر و قدردانی از نیروگاهها به خاطر آمادگی واحدها در دوره گرم پیک تابستان؛ به رویه جدید بازار برق اشاره کرد و گفت: عدم تخصیص آمادگی به واحدهای کوچک؛ مالکان نیروگاهها را ترغیب به تولید با این واحدها کرده است که این امر موجب کاهش راندمان و به طبع آن افزایش مصرف سوخت را بدنبال داشته است .

ایشان با تاکید بر لزوم تکمیل مخازن سوخت نیروگاهها؛ قبل از فرارسیدن فصل سرما از نیروگاهها خواستند در کنار شرکت تولید نیروی برق؛ پیگیری لازم را انجام دهند .

در ادامه نمایندگان نیروگاهها هر کدام مسائل و مشکلات موجود در نیروگاه خود را مطرح و تبادل نظر بین اعضا انجام شد .