افزایش توان ۵۰ مگاواتی
7 مرداد ماه
​با اجرایی شدن طرح +IGV در هر دو نیروگاه شهید کاوه و شیروان باعث بالارفتن توان واحد به میزان ۵ مگاوات شد که در مجموع واحدهای هر دو نیروگاه؛افزایش حدود ۵۰ مگاوات را بدنبال داشته است.
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/15/طرح IGV.jpg

با اجرایی شدن طرح +IGV در هر دو نیروگاه شهید کاوه و شیروان باعث بالارفتن توان واحد به میزان ۵ مگاوات شد که در مجموع واحدهای هر دو نیروگاه؛افزایش حدود ۵۰ مگاوات را بدنبال داشته است.

پروژه +IGV طرحی است که در واحدهای توربین گاز مدل V94.2 اجرا شده و از طریق افزایش هوای ورودی سیستم موجب افزایش ظرفیت عملی فصلی(توان)واحدها می شود.این روش بر اساس بهینه نمودن زاویه پره های راهنمای هوای ورودی (IGV) به کمپرسور توسط یک مکانیزیم جدید استوار بوده و با افزایش هوای ورودی به سیستم افزایش توان واحد را بدنبال خواهد داشت.

شایان ذکر است که این افزایش توان میزان تولید انرژی نیروگاه شهید کاوه را حدود ۸۷٫۰۰۰ مگاوات ساعت و تولید انرژی نیروگاه شیروان را حدود ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ مگاوات ساعت افزایش داده است