ثبت نام سربازان امریه
27 تیرماه 1399
به اطلاع می رساند، متقاضیان امریه جهت ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 1400/07/01 می توانند تا تاریخ 1400/05/15 از طریق آدرس amrieye.moe.gov.ir اقدام به ثبت نام فرمایند.
https://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/114/s.jpg

به اطلاع می رساند، متقاضیان امریه جهت ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 1400/07/01 می توانند تا تاریخ 1400/05/15 از طریق آدرس amrieye.moe.gov.ir اقدام به ثبت نام فرمایند.​