اهدای لوح تقدیر مهندس همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق خراسان
4 اسفند ماه 1399
لوح تقدیر ارسالی مهندس همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به دکتر هاشم مرتضوی، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق خراسان.

طی این تقدیرنامه مهندس همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از دکتر هاشم مرتضوی، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق خراسان از پیگیری سوخت رسانی به موقع  نیروگاههای استان خراسان جهت گذر موفقیت آمیز از پیک زمستان 1399 و تامین برق مطمن و پایدار تقدیر کرد. 


مشاهده گزارش تصویری خبر