اولین نشست هم اندیشی مشاوران محیط زیست خراسان بزرگ
19 تیرماه 1396
در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و هماهنگی نیروگاههای استان خراسان بزرگ نشستی در محل شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار گردید.

در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و هماهنگی نیروگاههای استان خراسان بزرگ نشستی در محل شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی تولید نیروی برق خراسان، در این جلسه که نمایندگانی از تمامی نیروگاههای استان حضور داشتند مسائل و مشکلات زیست محیطی نیروگاهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛

جناب آقای حمیدرضا پورسلطانی مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق خراسان ضمن تاکید بر اه‍میت مساله زیست محیطی نیروگاهها؛برگزاری این نشست های هم اندیشی راجهت انسجام بخشی مسائل مرتبط با محیط زیست و هماهنگی با ارگانهای نظارتی را مهم دانسته و عنوان کردند هدف ما برنامه ریزی برای حداکثر کردن تولید انرژی برق با کمترین آسیب به تاسیسات نیروگاه و محیط زیست می باشد.

اهم موارد مطرح شده در این جلسه:

۱ آشنایی و ارتباط نزدیک تر کارشناسان محیط زیست نیروگاهها با یکدیگر

۲ بررسی وضعیت زیست محیطی نیروگاهها

۳ وضعیت پالایش دود و فاضلاب در نیروگاه

۴ دوره زمانی تست های زیست محیطی در نیروگاه

۵ موارد مصرف فاضلاب تصفیه شده در نیروگاه

۶ شرکت های معتمد محیط زیست برای تست های دود و فاضلاب

۷ بررسی مصرف آب خام نیروگاهها

۸ ارتباطات نیروگاهها با ادارات محیط زیست

۹ بررسی وضعیت موجودی روغن های اسکارل در نیروگاهها

۱۰ بررسی وضعیت امحاء مواد زائد جامد

۱۱ بحث در مورد محاسبات اندازه گیری Nox و Sox خروجی دودکش نیروگاهها

مقرر شد این جلسات بصورت منظم و دوره ای برگزار گردد.