اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/49/IMG_2427.JPG
برگزاری دومین جلسه هماهنگی تولید نیروگاه‌های خراسان بزرگ در سال 97
دومین جلسه کارگروه هماهنگی تولید نیروگاه‌های خراسان بزرگ، روز دوشنبه 11/04/97 در محل سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق خراسان، با حضور نمایندگانی از کلیه نیروگاه‌های استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و شرکت آذرخش با حضورمدیریت عامل و همکاران فنی شرکت تولید برق خراسان برگزارشد.
1397/04/11

بازگشایی پاکت های مالی مناقصه قطعات واحدهای 1 و 2 نیروگاه گازی قاین.
جلسه باز گشایی پاکتهای مالی مناقصه با حضور اعضاء کمیسیون مناقصات در تاریخ 23/03/ 97 در محل شرکت، برگزار گردید.
1397/03/23

تالیف "کتاب سازندگان داخلی قطعات نیروگاهی و شرکت های فنی و مهندسی(محدوده مشهد)"
برای اولین بار در شهر مشهد، تالیف کتاب سازندگان داخلی قطعات نیروگاهی و شرکت های فنی و مهندسی(محدوده مشهد) به همت همکاران شرکت تولید نیروی برق خراسان به چاپ رسید.
1397/03/06

http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/45/IMG_2369.JPG
برگزاری اولین جلسه هماهنگی تولید نیروگاه های خراسان بزرگ در سال 97
اولین جلسه کارگروه هماهنگی تولید نیروگاههای خراسان در سال جدید، روز یکشنبه 02/02/97 در محل سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق خراسان، با حضور نمایندگان شرکت دیسپاچینگ، شرکت آذرخش و شرکت های مدیریت تولید برق استان برگزار گردید.
1397/02/02

http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/44/110.jpg
آغاز تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه
عملیات تعمیرات اساسی واحد 4 (G22) نیروگاه شهید کاوه قاین از تاریخ 20/01/97 با برآورد زمانی 45 روز، با تلاش و پشتکار پیمانکار تعمیرات و پرسنل نیروگاه و حوزه ستادی شرکت مدیریت و شرکت تولید نیروی برق خراسان با جدیت در حال انجام می باشد.
1397/01/24