اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه جهت انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج شد.
پس از گذر موفقیت آمیز از پیک تابستان، واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه در تاریخ 98/08/11 جهت انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج شد.
1398/08/11

تشکیل سومین جلسه هماهنگی تولید نیروگاه های خراسان بزرگ در سال 98
سومین جلسه هماهنگی تولید و دفاتر فنی نیروگاههای استان در تاریخ 30/06/98 با حضور نمایندگان نیروگاههای خراسان رضوی، جنوبی، شمالی و دیسپاچینگ برق خراسان و شرکت آذرخش به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات نیروگاه ها و ارائه گزارش های تولید به میزبانی شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزارگردید.
1398/07/30

عملکرد نیروگاه شهید کاوه قاین طبق گزارش سالانه پایش و تحلیل معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران
طبق گزارش سالانه پایش و تحلیل معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، درسال 1397 نیروگاه شهید کاوه قاین همچون سال های پیشین در بین نیروگاه های برتر کشور قرار گرفته است.
1398/07/14

http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/89/1.jpg
اتمام بازدید 8000 ساعته واحد 2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه
پس از گذر موفقیت آمیز از پیک تابستان ۹۸ واحد2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه به منظور بازدید 8000 ساعته وآمادگی تولید در مورخ 14/07/980 از مدار خارج شد.
1398/07/14

ثبت نام سربازان امریه
به اطلاع می رساند، متقاضیان امریه جهت ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 98/10/1 می توانند تا تاریخ 98/7/30 از طریق آدرس amrieye.moe.gov.ir اقدام به ثبت نام فرمایند.
1398/06/30