اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
تشکیل سومین جلسه هماهنگی تولید نیروگاه های خراسان بزرگ در سال 98
سومین جلسه هماهنگی تولید و دفاتر فنی نیروگاههای استان در تاریخ 30/06/98 با حضور نمایندگان نیروگاههای خراسان رضوی، جنوبی، شمالی و دیسپاچینگ برق خراسان و شرکت آذرخش به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات نیروگاه ها و ارائه گزارش های تولید به میزبانی شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزارگردید.
23/02/1441

عملکرد نیروگاه شهید کاوه قاین طبق گزارش سالانه پایش و تحلیل معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران
طبق گزارش سالانه پایش و تحلیل معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، درسال 1397 نیروگاه شهید کاوه قاین همچون سال های پیشین در بین نیروگاه های برتر کشور قرار گرفته است.
07/02/1441

http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/89/1.jpg
اتمام بازدید 8000 ساعته واحد 2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه
پس از گذر موفقیت آمیز از پیک تابستان ۹۸ واحد2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه به منظور بازدید 8000 ساعته وآمادگی تولید در مورخ 14/07/980 از مدار خارج شد.
07/02/1441

برگزاری مراسم زیارت عاشورا
همزمان با ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام مراسم زیارت عاشورا همراه با نوحه خوانی در شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار گردید
08/01/1441

افتتاح واحد‌های بخار یک و دو نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
با ورود واحد‌های بخار یک و دو نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان ۳۲۰ مگاوات به ظرفیت این نیروگاه افزوده می گردد.
12/11/1440