اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
تشکیل جلسه آمادگی جهت تامین سوخت نیروگاه¬ها
جلسه آمادگی جهت تامین سوخت نیروگاهها با حضور مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق خراسان ونمایندگان نیروگاه¬های استان خراسان در مورخ 05/06/99 به منظور هم اندیشی و بیان مشکلات نیروگاه¬ها برگزار گردید.
1399/06/05

تشکیل کارگروه مدیریت استانی سوخت
کارگروه مدیریت استانی سوخت با حضور جمعی از مدیران شرکت ها و مسئولین استانی به منظور هم اندیشی و هماهنگی تأمین سوخت نیروگاه های استان روز سه شنبه 21 مردادماه برگزار شد.
1399/05/21

انتصاب مدیر عامل جدید شرکت تولید نیروی برق خراسان
دکتر هاشم مرتضوی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت تولید نیروی برق خراسان منصوب گردید.
1399/01/01