اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
برگزاری جلسه بررسی مسائل زیست محیطی نیروگاهها
جلسه جمع بندی گزارشات و مسائل زیست محیطی نیروگاه ها در تاریخ 97/10/9 برگزار گردید
1397/10/09

http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/59/1.jpg
اتمام تعمیرات اساسی هیتر شماره یک ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه فردوسی
هیتر شماره یک ایستگاه گاز نیروگاه فردوسی در تاریخ 02/10/97 شروع به کار کرد.
1397/10/08

http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/57/20181217_093225.jpg
شروع تعمیرات اساسی هیتر شماره یک ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه فردوسی
هیتر شماره یک ایستگاه گاز نیروگاه فردوسی در تاریخ 97/9/24 از سرویس خارج گردید و بر اساس برنامه زمانبندی مصوب در حال اجرا می باشد .
1397/10/01

http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/56/_MG_3503.JPG
تشکیل ششمین جلسه هماهنگی تولید نیروگاههای خراسان بزرگ
ششمین جلسه هماهنگی تولید با حضور نمایندگان کلیه نیروگاههای خراسان رضوی، جنوبی، شمالی و دیسپاچینگ برق خراسان و شرکت آذرخش به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات نیروگاه ها و ارائه گزارش های تولید به میزبانی شرکت تولید نیروی برق خراسان در 25/9/97 برگزار گردید.
1397/09/25

http://khorasan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/55/images.jpg
پذیرش امریه
متقاضیان امریه جهت ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 97/12/1 می توانند از تاریخ 97/9/1 تا 97/9/30 از طریق آدرس amrieye.moe.gov.ir اقدام به ثبت نام فرمایید.
1397/09/10