مأموریت

حداکثر نمودن آمادگی نیروگاه برای تولید برق مورد درخواست شبکه


چشم انداز

 کسب عنوان شرکت برتر در تولید برق مطمئن و مستمر در پایان برنامه ششم توسعه کشور


ارزش ها
  • رعایت قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ، وزارت نیرو ، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت

  • حداکثر نمودن سود با حفظ سرمایه های شرکت

  • مشارکت سطوح مختلف کارکنان در فعالیت های شرکت

  • اهمیت به مسئولیت های اجتماعی و کرامت انسانی کارکنان

  • تعامل و هماهنگی لازم با ذی نفعان


وظایف اساسی

بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های تحت مالکیت.

فروش برق (انرژی و آمادگی) و پیش‌فروش برق تولیدی نیروگاه‌های تحت مالکیت.

انجام اقدامات لازم به‌منظور ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تحت مالکیت.

برون‌سپاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (اعم از تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).

تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی و تصویب شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی.